GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

25 ธันวาคม วันคริสมาสต์

หมายเลขบันทึก: 67637
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 9
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (9)

เราเกิด 25ธันวาคม 2533 ละ

ขอให้มีความสุขนะครับน้องเป้กกี้

เ ร า เ ป ง พี่ เ ร า น ะ

เ กิ ด 2 4 ธั น ว า ค ม 2 5 3 3

ข อ ใ ห่ มี ค ว า ม สุ ข ม า ก ๆ ๆ น๊ า

ขอให้น้องน้ำมลมีความสุข

วันที่25 ธันวาคมขอให้มีความสุขกันทุกคนนะค่ะ จากเด็กชัยภูมิ ขอให้คริสจักร์พระดำริบ่อวิน จัดงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน

วันนี้เป็นวันดีอีกวันที่สำคัญ

   

    เ ร า ก็  เ กิ ด  2 5  ธ.ค.   เ ห มื อ น กั น น๊ า

  

.........