นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

pr_kpru
“ท้องถิ่นศึกษา : วิถีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”

นิทรรศการทางวิชาการ 

ท้องถิ่นศึกษา : 

วิถีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี

 

จากการเปิดเผยของ  ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ว่า  เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช  2549  และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราพระจำพระองค์ให้เป็นตราประจำสถาบัน  และในฐานะพสกนิกรชาวไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่ได้อยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภาร

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพิพิธภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร  จึงร่วมกันงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ  ท้องถิ่นศึกษา :  วิถีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร   ระหว่างวันที่  22 24   ธันวาคม  2549  นอกจาก   เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ  60  ปี  ในปี พ.ศ.2549  ยังเป็นการแสดง  องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการพัฒนาประชาชน  เยาวชน  และท้องถิ่นในภาพรวม        เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดจากโครงการพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชน  สถาบันการศึกษา จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนทั่วไป  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  นิทรรศการทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กิจกรรมการแข่งขันประกวด  การบรรยายทางวิชาการ  การจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวนมากแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

      …………………………………………………………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#นิทรรศการ#kpru#มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร#pr#prจ๊ะจ๋า#ราชภัฎ

หมายเลขบันทึก: 67626, เขียน: 16 Dec 2006 @ 15:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)