ประมาณ 8 วัน จริงๆ  แค่ 5 วัน ที่พวกเราได้ไปด้อมๆ  มองๆ  ตามโรงเรียนต่างๆ  ไปฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ เจอะอะไรกันบ้าง ถ้าว่างช่วยเข้ามาเล่ากันหน่อย อยู่ไม่ติดอยากรู้เรื่องเพื่อน ฮิฮิ