ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบอาหารปลอดภัย

pr_kpru
จากระยะเวลาที่ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบอาหารปลอดภัยมาไม่นาน แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลผลิตในชุมชน ท้องถิ่น สังคม ให้มีความยั่งยืนทัดเทียมมาตรฐานสากล

ศูนย์ส่งเสริม

และตรวจสอบ

ความปลอดภัย

ทางอาหาร

                               

              ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  เมื่อปี  2548           โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่     ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตรและให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร  แม่บ้าน  หรือบริษัท  ที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  พัฒนาระบบการผลิต  รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  และเป็นแหล่งความรู้ด้านงานวิจัยทางการผลิตอาหารปลอดภัย

                        ปัจจุบันศูนย์ฯ  ได้รับตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   ตรวจวิเคราะห์ในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ผศ. รัตนา  กล่าวต่อว่า  เนื่องจากศูนย์ฯ  แห่งนี้มีคณาจารย์  บุคลากร  พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง   จากระยะเวลาที่ได้จัดตั้งมาไม่นาน  แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลผลิตในชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม  ให้มีความยั่งยืนทัดเทียมมาตรฐานสากล

........................................................................

AAs.JPG
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#อาหาร#ราชภัฏ#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#kpru#มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร#pr#prจ๊ะจ๋า#ศูนย์ตรวจสอบ

หมายเลขบันทึก: 67624, เขียน: 16 Dec 2006 @ 15:02 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)