Bureau Scorecard ของสถาบันในปี2550 เรื่องที่ท้าทายใจ

Bureau Scorecard

Bureau  Scorecard ของสถาบัน ในปี 2550

มิติที่ 1 ประสิทธิผล 50 คะแนน 

              1 ระดับความสำเร็จของการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานแผนรองรับ

               2 ผลงานทางวิชาการและการวิจัย

          3 การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล   

                4 การติดตามผู้ป่วย    HIV  ในกลุ่มแนะแนว

           5 การติดตามการรักษาครบในผู้ป่วย HIV with TB

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 15 คะแนน                                

                    1 การพิจารณาความดีความชอบ

              2 การจัดซื้อจัดจ้าง

มิติที่ 3 ประสิทธภาพของการปฏิบัติราชการ 10 คะแนน

               การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร 25คะแนน                                                  

                  PMQA

ข้อมูลที่ได้เบื้องต้นเป็นข้อมูลที่หมอนภา หมอปรีชา หมอกฤตพงศ์จูงมือกันมาปรึกษาว่าเราจะเลือกอย่างไรจึงจะไม่ทำงานมากไปและสับสน     ดิฉันแจ้งเพื่อให้สามารถมาทำแผนการทำงานได้ในเบื้องต้น     ท้าทายใจดีเหมือนกันนะคะ     แต่ขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งทั้งที่เป็นตัววัดและหน่วยวัดที่คุณหมอกฤติพงศ์จะชี้แจงอีกครั้ง     ดิฉันแจ้งมาเพื่อจะได้ทราบแนวทางและพยายามทำเรื่องเดียวทั้งงาน TUC    KM    PMQA   HA  HPH  BSC ส่งเรื่องเดียวก็พอค่ะ     จะนำไปใส่ในช่องใหนให้หัวหน้าแผนช่วยคิดและทำให้คงได้ค่ะ

เท่าที่ทราบเราจะพัฒนางานดูแลผู้ป่วยHIVต่อโดยเน้นเรื่องการถ่ายทอดเชื้อไปให้ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลเลือดต่างกันและยังไม่เปิดเผยผลเลือด     งานการรักษาก็พัฒนาตามมาตรฐานที่PCTกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#scorecard#การประเมิน#bureau

หมายเลขบันทึก: 67628, เขียน: 16 Dec 2006 @ 15:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)