ชีวิตที่พอเพียง 3649. PMA 2020 : 14. PMAC 2020 / UHC 2020 - PS 3.2 Artificial Intelligence and Digital Health: Opportunities and Risks


 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ดูประเด็นย่อ และรายชื่อวิทยากรได้ที่ (๑)   นี่คือห้องย่อยที่ถกเถียงกันเรื่องคุณโทษของ digital innovation    และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะ disrupt ระบบสุขภาพ    ผมจ้องไปฟังว่า เขาจะเอ่ยเรื่อง technology disruption ต่อระบบสุขภาพอย่างไร

แต่จริงๆ แล้วผมตั้งโจทย์ผิด โจทย์ของเขาคือจะเตรียมการณ์ให้ Digital Innovation เกิดผลยกระดับ UHC ได้อย่างไร    คือเขาใช้ positive mindset    

คำตอบคือต้องเอาใจใส่คุณภาพของข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อดำเนินการ machine learning     ที่จะนำไปสู่การพัฒนา Client-Centered Health Systems    

ความจริงที่เจ็บปวดคือ พัฒนาการด้านนี้เปิดกว้าง ในสภาพที่กลไกควบคุมโดยภาครัฐไม่มีทางเอาอยู่    เป็นการต่อสู้กันระหว่างนักพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม  กับนักพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ    ที่จริงธรรมาธรรมะสงครามนี้มีมาชั่วกัปชั่วกัลป์พร้อมกันกับการมีมนุษย์            

ที่ประชุมพูดกันเข้าไปในเรื่องเทคโนโลยี    ที่ประยุกต์ใช้ได้ในทุกขั้นตอนของระบบสุขภาพ     ไม่ใช่เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการ    ยังใช้ตรวจสอบการโกง และการใช้บริการอย่างไม่สมเหตุสมผลได้อีกด้วย     

รวมทั้งยังสามารถนำเอา non-health data   เข้ามาบูรณาการกับ health data หาความหมาย หรือตรวจสอบ หรือตรวจจับ พฤติกรรมต่างๆ ในระบบสุขภาพได้    ช่วยให้ระบบ UHC   มี SAFE ยิ่งขึ้น    ระบบสุขภาพมี EQE (Equity, Quality, Efficiency) ยิ่งขึ้น  

ที่สำคัญ พัฒนาการด้าน digital technology จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของหลายส่วนในระบบสุขภาพ เช่น พยาบาลทำหน้าที่แทนหมอได้ ในหลายกิจกรรมบริการ ที่เรียกว่า task shifting    ทำให้การกำกับดูแลระบบสุขภาพ มีสภาพเป็นความสัมพันธ์แนวราบเชิงเครือข่ายมากขึ้น แทนที่สภาพควบคุมสั่งการอย่างในปัจจุบัน   

Digital revolution เป็นการเปิดโอกาส    ทั้งเทพและมารใช้โอกาสนี้ได้    ขึ้นอยู่กับว่าเทพหรือมารจะบรรลุเป้าหมายก่อน หรือครองระบบได้

วิจารณ์ พานิช  

๓ ก.พ. ๖๓


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)