Protection of VOR Station


ควบคุมและกำจัดสิ่งกีดขวางภายในรัศมีรอบสถานีVOR 200 เมตร ห้ามมีสิ่งก่อสร้างสูงเกินมุมเงย 2 องศา*ที่ทำจากโลหะ กลุ่มต้นไม้ใหญ่ หรือต้นไม้สูง

การปกป้องสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศVOR (ในคู่มือสนามบิน หัวข้อ 4.17)ที่ต้องมีมาตรการระบบการจัดการปกป้องขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะต้องไม่มีวัตถุใดบดบังหรือลดทอนระดับค่าการผสมสัญญาณ(%modulation) ซึ่งจะมีผลเมื่อสัญญาณเข้าสู่เครื่องรับและประมวลผลสัญญาณ อาจจะแสดงที่เครื่องรับสัญญานVORผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้นำร่องอากาศยานได้

การดำเนินการ 

ผู้ปฏิบัติคือทางสนามบิน ก่อนครบรอบการบินทดสอบสัญญานเครื่องช่วยการเดินอากาศVOR

จะต้องดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางได้แก่ต้นไม้ สายไฟแรงสูงและวัตถุโครงสร้างที่เป็นโลหะบริเวณโดยรอบที่สถานีวิทยุเครื่องช่วยVORติดตั้งอยู่ 

1.กำหนดพื้นที่ปกป้องสิ่งกีดขวางของสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศVOR

2.ควบคุมและกำจัดสิ่งกีดขวางภายในรัศมีรอบสถานีVOR 200 เมตร ห้ามมีสิ่งก่อสร้างสูงเกินมุมเงย 2 องศา*ที่ทำจากโลหะ กลุ่มต้นไม้ใหญ่ หรือต้นไม้สูง

*จากระดับสายอากาศ DVOR ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 5 เมตร(ประเทศไทย)

เป็นมุมเงย 0.5 องศา ห้ามมีสิ่งก่อสร้างที่ทำจากโลหะ

เป็นมุมเงย 1 องศา ห้ามมีต้นไม้และสิ่งก่อสร้างที่มีบางส่วนทำจากโลหะ(สิ่งปลูกสร้างมิใช่โลหะแต่หลังคาทำด้วยโลหะ)

เป็นมุมเงย 1.5 องศา ห้ามมีกลุ่มต้นไม้ใหญ่

หมายเหตุ

ICAO ไม่ได้กำหนดเขตปกป้องแต่ได้กำหนดค่าระดับการผสมสัญญาน(%modulation)ของเครื่องช่วยการเดินอากาศVORไว้ใน Document 8017 Manual of Testing Navigation Aids ซึ่งถ้ามีสิ่งกีดขวางต่างๆจะมีผลทำให้ค่า modulation ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้

FAA กำหนดขอบเขตพื้นที่ๆจะรบกวนสัญญานไว้ดังรูป มีการทดลองจริงและกำหนดให้มีการสำรวจก่อนการติดตั้งสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศVOR

ปัจจุบัน ตามคู่มือดำเนินการเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ บวท.ได้มีขั้นตอนการตรวจสอบและป้องกันสิ่งกีดขวางบริเวณโดยรอบสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศVOR ที่ติดตั้งใช้งานสนามบินสมุยและสนามบินอื่นๆในประเทศไทยดังนี้


หมายเลขบันทึก: 675913เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2020 15:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2020 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี