บทกวี : ร้อนรอบตัว

...
อากาศ แสนร้อน อบอ้าว
ใจเรา เร่าร้อน นอนไม่ได้
เฝ้าคิด เฝ้าห่วง ดวงใจ
ร้อนไหม ในเรื่อง รอบตัว
...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)