เราๆ ท่านๆ ที่มีประสบการณ์ในการบริจาคเลือดครั้งแรกคงจะคิดไปต่างๆ นานา... ไม่เหมือนกัน ผู้เขียนบริจาคเลือดครั้งแรกที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดง กรุงเทพฯ

Menorah <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> อาจารย์ครูฝึกท่านประกาศเสียงดังฟังชัดว่า ใครบริจาคเลือดไม่ต้องฝึก กลับบ้านได้เลย ผู้เขียนฟังแล้วตัดสินบริจาคทันที… ได้บุญด้วย ไม่ต้องฝึกด้วย… ถูกใจจริงๆ </div></li></ul>

ปีนี้ (2549) มีนิสิตรังสีเทคนิค มน. ไปฝึกงาน 4 ท่านได้แก่

 • คุณพัฒนา แจ้งสว่าง / ป้อม
 • คุณโนรี สรรเพชุดามณี / โน่
 • คุณศิริพรรณ รักษาคำ / เชอรี่
 • คุณธวัชชัย ตาลผัด / ต้น

</span></span><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">นิสิตรังสีเทคนิค 4 ท่านบริจาคเลือดกันครบทุกท่าน… เชิญอ่านเรื่องการบริจาคเลือด “เชอรี่บริจาคเลือดครั้งแรก” ได้ที่นี่ >>>>> [ Click ] หรือที่นี่ >>>>> http://gotoknow.org/blog/talk2u/61608</p><ul><li class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">ผู้เขียนขอให้ท่านเหล่านี้ลองเล่าว่า ทำไมถึงได้บริจาคเลือด</li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    เชอรี่:</p> <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">เชอรี่… นักธรรมโทคนขยันตามคุณแม่ไปบริจาคเลือดมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้ลงทุนบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกกล่าวว่า อยากรู้ว่า ความรู้สึกของการบริจาคเลือดนั้นเป้นอย่างไร และอยากรู้ว่า ตัวเองจะทำได้หรือไม่</div></li></ul>    โนโน่: <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">โนโน่… นิสิตคนขยัน ช่างซักช่างถามกล่าวว่า ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเลือดเลือด ซึ่งคิดว่า เป็นทานที่ดีที่สุด และร่างกายเราก็พร้อมที่จะบริจาค</div></li></ul>    ป้อม: <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">ป้อม… นิสิตคนขยัน และมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวว่า เพราะว่า พอบริจาคแล้วมีความสุขกับการที่เราสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ โดยการบริจาคเลือด ถึงแม้ว่า มันไม่มีค่ามากมาย แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากบริจาคอีก!”</div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    ต้นตาล:</p> <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">ต้นตาล… นิสิตที่ช่วยผู้เขียนเก็บมะละกอไปถวายวัดกล่าวว่า เพราะผมคิดว่า หากเรามีอากาสที่จะทำดี, ทำบุญแล้ว ควรจะรีบทำ </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ถึงแม้ว่า มันจะเป็นเพียงการทำบุญเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม ซึ่งในการบริจาคเลือดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 เมื่ออาจารย์ชวนจึงมีจิตคิดบริจาคทันทีครับ!”</p> Raining Hearts <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> อาจารย์คลังเลือด ศูนย์วิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวชมนิสิตไว้เมื่อปี 2547 ว่า นิสิตช่วยเหลือคลังเลือดดีมาก ช่วยกันรวมกลุ่มกัน… เวลาเลือดขาดนี่… นิสิตจะช่วยกันตามเพื่อนๆ มาบริจาค </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ผู้เขียนขออนุโมทนา… สาธุ สาธุ สาธุ… กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่บริจาคเลือด</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">Love Drops</p><ul>

 • การบริจาคเลือดไม่ใช่บุญเล็กๆ แต่เป็นบุญใหญ่ๆ ที่เราทำได้โดยไม่ยาก และทำได้เป็นประจำ... ถ้ารักษาสุขภาพให้ดี
 • ท่านผู้อ่านบริจาคเลือดแล้วยังครับ... ลองดูแล้วจะรู้ว่า บุญอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลย
 • </ul><p>    แหล่งข้อมูล: </p><ul>

 • ขอขอบพระคุณ > เชอรี่, โนโน่, ป้อม, ต้นตาล. นิสิตรังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไปฝึกงานศูนย์มะเร็งลำปาง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๙.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ >
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
 • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt" class="MsoBodyTextIndent">    เชิญอ่านและดาวน์โหลดที่นี่:</p><ul>

 • รวมบทความน่าอ่าน >>> http://gotoknow.org/planet/go2no
 • อ่านบ้านสุขภาพ >>> http://gotoknow.org/blog/health2you > เชิญท่านผู้อ่านชมบันทึกย้อนหลังได้จากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือ (เลือกจากเดือนและปี)
 • อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u > เชิญท่านผู้อ่านชมบันทึกย้อนหลังได้จากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือ (เลือกจากเดือนและปี)
 • Download แฟ้ม PDF >>> www.lampangcancer.com > ขอขอบคุณณรงค์ ม่วงตานี webmaster
 • </ul>