วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549

          วันนี้ยังไม่หายดี  ยังมีไข้อยู่จึงหยุดทำงานอีกหนึ่งวันครับ   พรุ่งนี้หายดีแล้วผมจะไปฝึกงานแน่ๆครับ