วันที่ 16 ธันวาคม 2549 นำเอกสารการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ไปให้งานธุรการของสาขาวิชาฯ เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปของ ป.ตรี และ ป.โท ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์