ได้คือเสีย เสียคือได้ โอวาทธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563  ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอเมตตาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร มอบผ้าไตร 5 ไตร เพื่อถวายพระเถระในพิธีทักณินานุปทานในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ชาวคณะจึงได้รับเมตตาให้เข้ากราบและรับผ้าไตรที่ศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากเจ้าประคุณสมเด็จ และคณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จ

จึงกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชมรมพุทธศาสน์และประเพณี จะจัดกิจกรรมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ก็ตอบว่า “ดีแล้ว ดี ดี”  จากนั้นก็กราบท่านว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ฝากถวายหนังสือ “เทพวิทยาคม” หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1 เล่ม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ถวายหนังสือที่ระลึกอีกจำนวนหนึ่ง

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ จึงเมตตาแสดงอรรถธรรมเพื่อโปรดคณะจาก มข. ท่านเล่าถึงหนังสือ “ส่งความสุข ๒๕๖๓” ที่จัดทำขึ้นในโอกาสปีใหม่สากล 2563 ในชื่อ “โสตถิธรรม นำสุข”  ว่าทำหนังสือเล่มเล็ก ๆ ก็พอ เล่มใหญ่คนไม่ค่อยอ่าน โสตถิธรรม ก็มีความหมายว่าความสุขสวัสดี ก็เป็นความสุขสวัสดีในโอกาสปีใหม่สากล

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ เมตตาสอนออรถธรรมเรื่อง “ได้คือเสีย เสียคือได้”

 ได้ คือ เสีย เช่น ได้เปรียบ จนคิดว่าตนนั้นได้สิ่งที่พึงปรารถนา ได้เปรียบคู่แข่ง แต่แท้จริงแล้วการได้เปรียบนั้นอาจเสียมิตร แล้วได้ศัตรูเพิ่มขึ้น  ให้ลองพิจารณาดู

เสีย คือ ได้  หมายความว่า การเสียสละ การให้  การยอม เช่น เสียภาษี เราก็จะได้ถนนหนทางที่ดี หรือการเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม เราก็ได้มิตรเพิ่มขึ้นมา

เหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในขณะที่กำลังฟังอรรถธรรมอยู่ เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ให้โยมอุปัฏฐากเอาหนังสือโสตถิธรรมมาให้เพื่อมอบแก่ชาวคณะ โยมนำมาให้เพียง 2 เล่ม เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถามเราว่ามากี่คน? เราชาวคณะ มข.  มา 5 คน เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถามโยมว่าหมดแล้วเหรอ โยมบอกว่ายังมีอยู่ที่พาน เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ จึงถามว่าทำไมไม่เอามาให้ครบ โยมก็อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ  เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ก็ผ่านเลยไป สอนอรรถธรรมอีกครั้ง ชี้ให้เห็นเรื่อได้กับเสียว่า “มีหนังสือโสตถิธรรม” เพียง 2 เล่ม แต่มากัน 5 คน งั้นไม่มอบให้ใครดีกว่า ใครอยากได้ก็หยิบเอา เพราะถ้าให้เอง ก็จะเสียมิตร เพราะจะมีคนได้และไม่ได้ จะพลอยเสียมิตรเปล่า ๆ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ได้สอนอรรถธรรมอีกพอสมควร แต่จะขอบันทึกเพียงสั้น ๆ  และที่สำคัญ ช่วงท้ายหลังการกราบลา ชาวคณะจึงกราบขอเมตตาถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ท่านเจ้าประคุณก็เมตตาแต่ก็ได้พูดติดตลกว่า เรื่องถ่ายรูปก็เหมือนกัน พอ “ได้” ถ่ายรูป ก็จะ “เสีย” เวลา ไปบางงานพอถ่ายรูป ก็เรียงแถวกันมาจำนวนมาก เสียเวลาเป็นชั่วโมง จนแทบไม่ได้ทำประโยชน์อย่างอื่น

สาธุการ

21 มกราคม 2563

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมา นุ ธรรมะความเห็น (0)