(บันทึก) ประตูสู่ธรรม(2)..แกลลอลี่ชีวิต วันนี้..

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สังคม..อันมีความเท่าเทียมกัน..คือสังคมแห่งศรีอารยะ..เมตตรัย..
อันมี  ศาสนาเป็นประตูสู่ธรรม.....
อันประกอบด้วย ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา..
ประตูสู่ธรรม..ในแกลลอลี่ชีวิต..วันนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แม่ ที่โอบอุ้มธรรมชาติ คือ แม่พระ ธรณี…แม่ ที่บัลดาลโทษะ เรียก ว่าแม่ พระเพลิง…แม่ที่ไหลไปสู่ที่ต่ำและไม่เคยไหลกลับ..แม่ พระคงคา

[email protected]
IP: xxx.128.108.41
เขียนเมื่อ 

I think ‘the dhamma gateway’ is very wide and welcoming but the ‘dhamma exit’ (nibbaana) is very narrow and lonely’.

Good luck (Good Kamma - I should say) to all who choose to exit ;-) ;-) ;-)