๘๐๕. ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562


ความเห็น (2)

วารสารหลายฉบับ ตกลงเป็น TCI2

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ พี่แก้ว…หนูทราบมานานแล้วจากผู้ทรงฯ ที่เข้าร่วมประชุมใน ก.พ.อ. เพิ่งจะออกมาให้ทราบค่ะ