ชีวิตที่พอเพียง 3597. ผลพลอยได้ จากการไปอุบล

ชีวิตที่พอเพียง 3597. ผลพลอยได้ จากการไปอุบล

ตอนนั่งนกแอร์ไปอุบลเมื่อวันที่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามที่เล่าในบันทึกที่แล้ว ทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลเช็กอินให้ผมนั่งที่นั่ง 31Jซึ่งเป็นที่นั่งกลางในแถว ๓ ที่นั่ง     ซึ่งผมรังเกียจมาก    เพราะผมตัวโต นั่งตรงกลางอึดอัด    รวมทั้งผมเข้าห้องน้ำบ่อย ชอบนั่งติดทางเดิน    คิดจะไปขอเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้ทำ

พอขึ้นไปบนเครื่องบินก็จริงดังคาดท่านที่นั่งที่ 31H เป็นผู้ชายตัวโต    เราจึงนั่งเบียดกันแบบไม่สบาย     แต่พอเจ้าหน้าที่ปิดประตูเครื่องบิน ที่นั่ง31K ว่าง ผมจึงย้ายไปนั่งอย่างสุขสบาย     และในที่สุดก็ได้รู้จักกับท่านที่นั่งที่ 31H    ว่าเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    ชื่อรองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและประกันคุณภาพ   โดยที่ท่านรู้จักผมอยู่ก่อนแล้ว  

ผมจึงได้ขอความรู้จากท่านเกี่ยวกับ  มรภ. อุบลฯ และสถานการณ์การผลิตครู    ให้เป็นครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑   ได้ความรู้มากมาย  

ในการสนทนาผมเสนอท่านว่า     มรภ.น่าจะจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาครุศาสตร์ให้มีการฝึกงานในโรงเรียนอย่างเข้มข้น    เพื่อเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ    ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างลึก (criticalreflection)    เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีให้ลึกจากการปฏิบัติ     โดยจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ไปฝึกงาน    ที่เป็น master teacher  รักนักเรียนและสอนเก่งแบบเน้นตั้งคำถามทำหน้าที่เป็น โค้ช ให้แก่นักศึกษา    ทำงานเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบกับ มรภ.   

ผมพูดไปเพียงเล็กน้อยท่านก็ต่อยอดความคิดไปเองได้อย่างคล่องแคล่วว่า จะหาทางไปทำ mappingครูสอนดีใน ๓ จังหวัดใกล้เคียงอุบลฯ    เพื่อยกย่องและชวนร่วมทำหน้าที่ครูโค้ชในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของนักศึกษาครู    ท่านถามผมว่า แล้วจะมีเกณฑ์อย่างไร ในการคัดเลือกครูสอนดี (masterteacher)    ผมเรียนท่านว่าเกณฑ์นั้นผมกำหนดไม่ได้ เพราะไม่รู้จริงไม่ได้ลงพื้นที่ทำความรู้จักครูเหล่านั้น  เกณฑ์ควรมาจากผู้มีประสบการณ์ลงพื้นที่โค้ชการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในพื้นที่โดยตรง   ซึ่งทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ลงพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อยู่เป็นปีแล้ว     ผมจะไปขอให้ทีมงานยกร่างเกณฑ์ส่งให้ท่านปรับปรุงและนำไปใช้     ท่านให้นามบัตรและผมเขียน อีเมล์ ให้ท่าน   โดยสัญญากันว่า จะร่วมมือกันยกระดับคุณภาพครูให้แก่บ้านเมือง     

เมื่อลงเครื่องบินผมก็ส่งต่อการบ้านนี้ให้คุณติ๋ม (รัตนา กิติกร) ผู้จัดการโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามูลนิธิสยามกัมมาจลทันที    วันนี้ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อส่งให้ท่านรองอธิการบดี ดร. ภาสกร และส่งให้คุณเปา (ปิยาภรณ์มัณฑะจิตร) ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล   เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน    ในการทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาไทยเยาวชนไทย สืบต่อไป  

วิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๖๒

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)