สวัสดีปีใหม่ 2563 ถึงพี่น้องชาว สกสค. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2563 ถึงพี่น้องชาว สกสคครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบริการของสกสค.ทุกท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)