ภาพประวัติศาสตร์

การลงลายมือชื่อครั้งสุดท้ายในวันสิ้นปีงบประมาณ(๒๕๖๒)วันนั้น เป็นวันท้ายๆการทำงานที่นี่ของเราอีกคน

เช้าวันนั้นนึกขึ้นมาได้ รีบคว้าโทรศัพท์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก วันสุดท้ายของปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) เป็นวันสิ้นสุดการทำงานของข้าราชการทุกคนที่ครบเกษียณ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี

การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานวันนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ของบางคน ทำงานรับใช้ราชการมาตลอดชีวิต อายุงานกว่า ๓๐ ปีด้วยกันทั้งนั้น ถึงวันที่จบ วันที่ครบกำหนดจริงๆ วันที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว จึงไม่น่าจะธรรมดาในจิตใจของแต่ละคนเป็นแน่แท้

ขณะนั้นโรงเรียนมีคุณครูเกษียณอายุราชการ ๔ ท่าน ลาออกจากราชการอีก ๒ ท่าน รวมแล้วถึง ๖ ท่าน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และน่าจะมากที่สุดแล้ว รวมถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เพราะจำนวนนักเรียนลดลง ทำให้ครูเราค่อยลดลงตามลำดับ

ขณะสมองจ่อมจมอยู่กับความคิด ใจก็ล่องลอยไปกับภาพในอนาคตที่จะเกิดกับโรงเรียน มือไม้ตวัดขีดเขียนบันทึกเวลามาทำงานตัวเองอย่างอัตโนมัติ ด้วยความเคยชิน

ไม่กี่วันหลังจากนั้น เริ่มได้ยินเค้าลางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง อาจไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างที่ระยะหลังๆเรามักคิดเสียแล้ว

อีกสองสัปดาห์ต่อจากนั้น ก่อนเปิดเทอม ภาพทุกอย่างที่พร่าเลือนจึงชัดเจน คำพระบอก"การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์" การลงลายมือชื่อครั้งสุดท้ายในวันสิ้นปีงบประมาณ(๒๕๖๒)วันนั้น เป็นวันท้ายๆการทำงานที่นี่ของเราอีกคน

นอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ของคุณครูทั้ง ๖ ท่านที่เกษียณอายุแล้ว ภาพที่ตัวเองบรรจงถ่ายไว้เป็นที่ระลึก..

กลายเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วย!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (0)