วันนี้เป็นวันแรกที่สมัครเป็นสมาชิก และเริ่มการใช้งาน ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอยู่พอสมควร ส่วนตัวเองสนใจเรื่องการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน และต้องการจะเริ่ม มีชุมชนปฏิบัติในส่วนของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีคุณเมต ชุมอินทร์ เป็นผู้แนะนำและให้สมัครใช้ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เท่าที่ดู ๆ มา ส่วนของตรวจสอบภายในมีสมาชิกยังไม่มากมายนัก และส่วนใหญ่ไม่มี ข้อมูล มีเพียงส่วนของ มมส.เท่านั้น ดิฉันเข้าใจค่ะ คนเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะไม่มีเวลา ต้องออกตรวจสอบที่คณะ/หน่วยงาน ไม่ได้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่เฉพาะเวลาจะเขียนรายงาน เลยอยากเชิญชวนให้สมาชิกมาเยี่ยมชมกันมาก ๆ หากไม่มีเวลาเขียนตอบมาก ๆ สักเล็กน้อยก็ยังดีให้ทราบว่ายังมีคนสนใจอยู่