การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ ใน วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      เช้าวันนี้เวลา  06.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น     

      เวลาประมาณ 09.00 น. - 11.30 น.  ทำโครงการ เขียนขั้นตอนวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรลงในเล่ม และรวบข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ 

      เวลาประมาณ 12.00 น.  - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

      เวลาประมาณ 13.30 น. - 17.00 น.   กลับเข้ามาทำงานของตนเองต่อ จนเวลา 17.00 น. ทำความสะอาดภายในศูนย์วิชาการจากนั้นแยกย้ายกันกลับบ้าน 

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)