การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ ใน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้  เช้าวันนี้เวลา 08.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

   เวลาประมาณ 09.00 น. - 11.30 น.  ทำโครงการของตนเองหาประเด็น หลักการและเหตุผลและคิดงบประมาณที่จัดทำโครงการ 

   เวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ในมื่อนี้เพื่อน ณัฐนนท์  แสงชโรทัย มีชิมช้อปใช้ จึงใช้กินส้มตำและน้ำดื่มฟรีในมื้อนี้
   เวลาประมาณ 13.00 น. - 16.30 น. กลับมาทำงานในวันนี้ขออนุญาติพี่เลี้ยงกลับก่อนเวลาเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาว 3 วัน มีคนเดินทางกลับบ้านเยอะจึงทำให้กลับบ้านลำบาก 

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)



ความเห็น (0)