การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เช้าวันนี้เวลา 06.00 - 08.00 น.เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

นั้งเขียนโครงการปุ๋ยหมักผักตบชวาที่จะไปเข้าเล่ม ได้แก่ 1.ที่มาและความสำคัญของโครงการ 2.วัตถุประสงค์โครงการ 3. เป้าหมาย

4.รูปแบบกิจกรรม   5.ระยะเวลาดำเนินการ    6.งบประมาณ  7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 เวลาประมาณ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 น. นั้งเขียนเล่นโครงการต่อตอนนี้เหลือการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับบบบบบบบบบ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)