การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ใน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      เช้าวันนี้เวลา  07.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

      เวลาประมาณ 09.00 น. - 11.30 น. รวบรวมข้อมูลที่ทำโครงการปรับแก้หลักการและเหตุผล รูปแบบกิจกรรม 

      เวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน      

      เวลาประมาณ 13.30 น. - 17.00 น.  กลับเข้ามายังศูนย์วิชาการฯ รวบรวมข้อมูลของหมู่ 1 บ้านคลองโยงตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อที่จะนำมาทเล่มรายงาน  จนเวลา 17.00 น. ทำความสะอาดภายในศูนย์วิชาการ ฯ และแยกย้ายกันกลับบ้าน

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)