อ.ออก  opd  ทุกวันพฤหัสบดีเช้า และ ศุกร์นอกเวลา คน ไข้ประมาณ  60  คน/วัน