หากท่านมีโอกาสไปที่เชียงใหม่น่าจะต้องไปแวะเที่ยวงานพืชสวนโลกนะคะ ดอกไม้สวยมากๆๆและท่านไม่ควรลืมกล้อง ร่ม และหมวก