- ถ้าผมแช่ในน้ำที่ผสมคลอรีนนานเกินไป ให้นำเอาแอสไพริน 5-6 เม็ดมาละลายน้ำ แล้วหมักผมไว้ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำธรรมดา แล้วจึงสระด้วยชมพูสระผม จะทำให้เส้นผมคืนสภาพเดิม