Contact

สามเหลี่ยมเหล็กแห่งธนกิจการเมือง

         นี่คือรากเหง้าของการทุจริตเชิงนโยบาย   ที่ระบาดหนักในช่วงเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา   เป็นวงจรชั่วร้าย (vicious cycle) ที่ทำให้การเมืองไทยเป็นการเมืองโดยธุรกิจผูกขาดและโดยธุรกิจผูกขาดแก้ได้โดยสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

         โปรดดูรูป

                          

สามเหลี่ยมเหล็กแห่งธนกิจการเมือง   เป็นคอรัปชั่นเชิงนโยบาย

                          

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา    แก้ปัญหาสามเหลี่ยมเหล็กแห่งธนกิจการเมือง

                           

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (คนกลาง) ผู้เสนอสามเหลี่ยมทั้งสอง

     ที่มา : การประชุมวิชาการประจำปีของทีดีอาร์ไอ 9 - 10 ธ.ค.49

วิจารณ์  พานิช
 12 ธ.ค.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 67141, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คอรัปชั่น#บันทึกการเมืองไทย

Recent Posts 

Comments (0)