หลายคนที่เคยฟังผมบรรยาย อาจเข้าใจผิด คิดว่าที่ผมหันมา เล่นเรื่องคน เล่นเรื่องใจ  นั้น เป็นเพราะผม  หมดความเชื่อมั่นในระบบ

ระบบ ยังมีความสำคัญและยังจำเป็นอยู่ครับ.... เรียกได้ว่าเป็น “Minimum Requirement”  คือเป็นความจำเป็น ขั้นพื้นฐาน  แต่สิ่งที่ Advance (สำหรับผมในตอนนี้) ก็คือเรื่อง ใจของคน ครับ  ถ้าเมื่อไรที่เราได้ ใจของคน นั่นคือจุดเริ่มต้นของ พลังที่แท้จริง 

การปรับปรุงระบบอาจทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 20-30 % แต่หากใจของคนได้พัฒนา  ทำให้เขาได้เห็นคุณค่าของงาน เกิดการทำงานที่มาจากใจ ทำให้ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริง จากที่เคยใช้ศักยภาพเพียงแค่ 10 %  กลายมาเป็น 40-50 % ก็จะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว....

เห็นไหมครับว่าเรื่องคน  เรื่องใจ นั้นสำคัญเพียงใด ในยุคนี้ใครๆ ก็พาพูดกันพูดว่าเรื่อง HR นั้นสำคัญเพียงใด ....ใช่เลยครับ ยุคนี้เป็นยุคของ HR ...เพียงแต่ว่า HR ของผมไม่ได้ย่อมาจาก “Human Resource” นะครับ สำหรับผม HR นั้นย่อมาจาก “Heart Revolution” เป็นการ ปฏิวัติที่เริ่มกันที่ใจ ครับ และถ้าทำได้ก็จะได้ HR ที่มาจากคำว่า “Happiness Revolution” ในที่ทำงานครับ