วันนี้ตอนเช้ามีพนักงานของสสวท.แต่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรและมาจากสาขาไหน มาให้ช่วยถ่ายรูปติดบัตร โดยใช้กล้องดิจิตอลของนายชลิตถ่าย  โดยมีปัญหาในการจัดไฟ  เพราะที่ไม่ได้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งและขาดประสบการณ์ในการจัดไฟ กว่าจะตั้งไฟเสร็จก็หลายนาทีอยู่เหมื่อนกัน