ผมไปประชุมที่ห้องปทุมมา  ชั้น 3 ของ NECTEC ทีไร   ติดใจทุกที   เพราะที่นั่งแต่ละที่จะมีปลั๊กไฟสำหรับเสียบไฟโน้ตบุ๊คได้สบาย  จึงถ่ายรูปเอามาให้ดู   ต่อไปใครจะออกแบบโต๊ะประชุมจะได้ดูเป็นตัวอย่าง

                   

       ปลั๊กไฟอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

                   

                           แสดงตำแหน่งของปลั๊กไฟ

วิจารณ์  พานิช
 8 ธ.ค.49