ความภาคภูมิใจ

การพัฒนาห้องสมุดเพื่อการจัดการเรียนรู้

        เมื่อวันที่ ๗ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการจัดการการเรียนรู้สู่ชุมชน  ได้มีผอ.ศศ.และคณะ  รวมทั้ง สคส., สกว.  คณะจากเพชรบูรณ์    จากการประชุมครั้งนี้  ทางห้องสมุดรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ทางผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ที่มอบหมายให้ดำเนินการเรื่องการวิจัยท้องถิ่น  ทางห้องสมุดปายขอสัญญากับท่าน  ผอ.ศศ.ว่า  จะรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบทุกสัปดาห์ 

        นอกจากนี้  หากทางห้องสมุดหรือ  ศบอ.ปายมีการจัดกิจกรรมอะไร  ก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ท่านได้ทราบโดยทั่วกันคะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศบอ. - ห้องสมุดฯปายความเห็น (0)