ผมใช้ shell script เขียนในการดึงข่าวสารผ่าน rss แล้วส่งต่อผ่านอีเมล์

เทคนิคการจัดทำแบบง่ายๆ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ

เริ่มจาก "ดึงมาอ่าน" แล้วส่งต่อให้ "ถอดรหัส" ต่อไปก็ "จัดข้อมูล" แล้วก็ "ส่งอีเมล์"

ขั้นตอนแรกคือ ดึงมาอ่าน โดยคำสั่งตัวอย่าง

curl -s http://goensource/rss20 | iconv -c -f utf-8 -t tis620

ขั้นตอนต่อไปคือ ถอดรหัส และ จัดข้อมูล ซึ่งตัวอย่างประมาณหน้าตาของข้อมูลที่ได้มาคือ

มี tag นำหน้าว่า

ยังมี tag อื่นเช่น channel, title, link, description, item ... อื่นๆอีก

ที่จับกันเป็นคู่มีต้นมีปลาย ลองไปถอดรหัสแกะดูกันเอง

ผมใช้คำสั่งในภาษา shell script เขียนในการถอดรหัส และจัดข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปก็คือ ส่งอีเมล์ ด้วยคำสั่ง sendmail แค่นี้ก็ใช้การได้เลย

คนอื่นๆที่ถนัดภาษาอื่นๆ ก็นำแนวทางนี้ไปใช้ได้

เนื่องจากผมไม่มีความรู้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่น

จึงได้เลือกใช้ภาษาพื้นฐานคือ shell script ซึ่งทำงานได้ดีบนลินุกซ์

หากใครสนใจมากกว่านี้ ผมจะนำตัวอย่าง source code มาลงให้ดูครับ

-วิภัทร