ความรู้มือสาม มือสอง และมือหนึ่ง


ในการประชุมเสวนาวิชาการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ”    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑   จัดโดย กสศ.  บ่ายวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒   ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง แห่งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เอ่ยถึงความรู้มือสาม  ความรู้มือสอง  และความรู้มือหนึ่ง  

ด้วยความไม่รู้ ผมจึงถามว่า ความรู้มือสามกับความรู้มือสองต่างกันอย่างไร

ได้ความรู้ใหม่ว่า ความรู้ที่ได้จากตำรา  เป็นความรู้มือสาม    หากนักเรียนไปเรียนรู้จากคนที่เคยปฏิบัติเรื่องนั้นมาแล้ว นักเรียนได้ความรู้มือสอง เมื่อนักเรียนเอาความรู้มือสามหรือมือสองไปทดลองใช้เอง    จึงจะเกิดความรู้มือหนึ่ง

 การเรียนรู้ที่แท้  เน้นที่ความรู้มือหนึ่ง

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ย. ๖๒

บน TG 910 ไปลอนดอน  

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)