การเหยียดเพศ

การเหยียดเพศในสังคมไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีต ความเชื่อที่ว่าเพศชายเป็นเพศที่แข็งแกร่ง กล้าหาญ สามารถเป็นผู้นำให้กับเพศหญิงได้ รวมถึงเรื่องอาชีพ ยศ ตำแหน่ง หรืออำนาจต่างๆ ที่สังคมตีกรอบให้สิทธิของเพศหญิงไว้เพียงเล็กน้อย ส่วนเพศที่สามจะเป็นเพศที่แปลกประหลาด ไม่คอยเป็นที่ยอมรับถูกมองว่าเป็นตัวตลกและยังเป็นที่น่ารังเกรียจต่อเพศชาย ซึ่งแตกต่างต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ที่เพศหญิงและเพศที่สามเริ่มมีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งบทบาทการเป็นผู้นำ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่ยังก็คงมีการเหยียดเพศให้เห็นอยู่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้น แต่เมื่อสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิต ยิ่งทำให้สังคมไทยเห็นถึงการเหยียดเพศเพิ่มขึ้น ผ่านการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ที่นำเพศที่สามมาล้อเลียนกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงการกระทำของคนในสังคมที่ทำต่อพวกเขา ผ่านคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือสายตาที่มองพวกเขาอย่างดูถูก โดยการมองเพศที่สามว่าเป็นตัวประหลาด มองเพศที่สามว่าเป็นตัวตลก แม้ว่าสังคมไทยในตอนนี้จะบอกว่าเปิดกว้างกับเพศดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งมีเวทีการประกวดนางงามสำหรับสาวประเภทสอง รวมถึงมีคนดังหรือดาราเป็นเพศที่สามมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีการเหยียดเพศอยู่ ดังนั้นหากเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องปรับในเรื่องของมุมทัศนคติของคนในสังคม ให้มองทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันจริงๆ และไม่ควรปลูกฝังค่านิยมที่ไม่สร้างสรรค์ในเรื่องนี้ เพื่อให้รุ่นหลังได้เข้าใจถึง “ความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเหยียดเพศความเห็น (0)