"ศักดิ์ศรี"สร้างนักคิด

คนที่คิดเป็นมักไม่เชื่ออะไรง่ายๆ นักวิชาการบางคนบอก"ต่อมเอ๊ะ!ในสมอง"ควรถูกกระตุ้นหรือทำงานให้หนัก

คนเราต้องรักและหยิ่งในศักดิ์ศรี จะหยิ่งศักดิ์ศรีต้องเป็นตัวของตัวเอง จะเป็นตัวของตัวเองต้องมีความต่าง จะแตกต่างมีเอกลักษณ์ต้องช่างคิดหรือคิดเป็น

คนที่คิดเป็นมักไม่เชื่ออะไรง่ายๆ นักวิชาการบางคนบอก"ต่อมเอ๊ะ!ในสมอง"ควรถูกกระตุ้นหรือทำงานให้หนัก ความงุนงงสงสัย คำถาม หรือปัญหา ต้องเกิดหรือถูกระบุขึ้นในใจตลอดเวลา 

ความงุนงงสงสัยหรือต่อมเอ๊ะ!ทำงาน มาจากความช่างสังเกต ข้อมูลจากการสังเกตที่มากพอ ด้วยประสาทรับสัมผัสต่างๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย มักสร้างคำถามขึ้นโดยอัตโนวัติหรือเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นต่อมเอ๊ะ!

เมื่อสงสัยหรือสามารถระบุปัญหา ธรรมชาติคนมักตามมาด้วยการเดาคำตอบหรือตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบ จนนำไปสู่ข้อสรุปหรือความรู้ในเรื่องนั้น โดยทั่วไปเรียกกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนี้ว่า"วิธีการทางวิทยาศาสตร์"

หากนำระบบหรือขั้นตอนเหล่านี้ผูกติดไว้กับการดำเนินชีวิตของแต่ละคนได้ จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้น ไม่เชื่ออะไรหรือถูกใครหลอกง่ายๆ โอกาสผิดพลาดจะน้อยลง เพราะตรวจสอบก่อนตัดสินใจหรือก่อนที่จะสรุปเรื่องนั้นเสมอ

ด้วยความเชื่อและเหตุผลพวกนี้ ทำให้วิธีการต่างๆของตัวเอง  มุ่งให้เด็กๆหยิ่งในศักดิ์ศรี มีความต่าง สร้างตัวตนหรือเป็นตัวของตัวเอง..เกิดนักคิด

(เนื่องในโอกาส"วันครูโลก" ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (0)