ความในใจถึง...อาจารย์ที่เคารพ


ถึงอาจารย์...กิตตินันท์  หอมฟุ้ง ที่เคารพ

         


          การได้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ถือเป็นความโชคดีของพวกเราเป็นอย่างมากระดับหนึ่ง  เพราะการได้เรียนที่ระดับอุดมศึกษา

สำหรับหนูคือเรื่องที่ยากมากด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ปัญหาด้านการเงินต่างๆเพราะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง  แต่พอเรามาถึงจุดนี้แล้วเชื่อว่า

ทุกคนอยากทำเต็มที่เพราะเราได้มีโอกาสในด้านการศึกษาละ

         


                 และในการเรียนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่เรามีครูผู้สอนที่ดี มีอาจารย์ที่ดีที่ช่วยแนะเราในด้านการศึกษา

ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจเรื่องที่เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังเป็นผู้ที่ช่วยปลูกฝั่งในด้านทัศนะคติของผู้เรียนทให้เราทัศนะคติที่ดีมากขึ้นมี

ความรู้และเป็นผู้ที่มีการศึกษา

           ตลอดที่ได้เรียนกับอาจารย์ทั้งสองเทอมที่ผ่านมาทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยเข้าใจมาก่อน

ทำให้เรารู้ว่าในสิ่งที่เราควรปรับปรุง ขอบคุณข้อคิดในการเป็นครูที่อาจารย์คอยสอนและบอกเราตลอดมาเป็นสิ่งที่ดีมาก  และเราก็ไม่ค่อย

ได้ยินจากอาจารย์คนไหนสักเท่าไรที่จะกล้าพูดตรงกับนักศึกในการที่จะไปเป็นครูที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร  ตอลดเวลาที่เรียนกับอาจารย์ก็จะ

คอยบอกพวกหนูตอลดหนูก็อยากขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะ ทำให้หนู้รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์หลายๆครั้งที่สามารถถ่ายทอดความรู้

ให้กับนักศึกษาได้ดีมาก หนูชื่นชอบวิะ๊การสอนของอาจารย์มากค่ะเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเเละเรื่องที่สอนก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่รอบตัว และเราก็จ

เป็นต้องไปใช้จริงๆหนูประทับใจการสอนแบบนี้มากค่ะ  

        ขอขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์เป็นอย่างมากสำหรับการอบรมสั่งสอนเราหนูจะไม่ลืมคำสอนและวิธีการสอนของอาจารย์  จะขอนำไปใช้ในการ

สอนในวันข้างหน้า และจะปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีอย่างที่อาจารย์เคยสอนมา หากมีโอกาสก็อยากจะขอได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์อีกค่ะ

หนูขอให้อาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญสืบๆไปคะ ขอบคุณมากค่ะ

                                                                                                               

                                                                                                               ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                              นางสาวอรวี ชูเกียรติดงดอยความเห็น (57)

ขอบใจมาก ว่าที่คุณครูอรวี

ขอให้ได้สิ่งดี ๆ ไปใช้นะครับ ;)…

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ มันดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

จะจำคำสอน ไม่ลืมเหมือนกันเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

คิดดีมาก เป็นกำลังใจให้คุณนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดี ๆ ให้เราได้อ่านนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ มันดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดี ๆ เป็นกำลังใจให้สู้ ๆ ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณโมซัมเบียง

ขอบคุณที่คุณได้แชร์เรื่องราวดี ๆ ให้เราได้อ่าน ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

เราขอชื่นชมในการเขียนจดหมาย ดิฉันเชื่อว่าคุณคงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณบันทึกเรื่องราวต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ มันดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง ดิฉันชื่นชอบการเขียนจดหมายในบันทึกนี้มากค่ะ ขอชื่อชมและเป็นกำลังใจให้เขียนบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียงดิฉันขอชื่นชมในบทความของคุณ เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมาก เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ มันดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ชื่นชมบทความในบันทึกนี้

เป็นกำลังใจให้ในบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง ขอชื่นชมในการเขียนจดหมายของคุณและคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำลังให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

เป็นกำลังใจให้กับว่าที่คุณครู เเทชกี้ นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง เรื่องราวที่คุณได้นำเสนอมาน่ารัก มาก ๆ ค่ะ และให้กำลังใจคุณต่อไปเรื่อยๆ นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดี ๆให้เราได้อ่านนะคะ เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียงดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณโมซัมเบียง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวให้เราได้อ่านนะครับ สู้ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

เรื่องราวของคุณน่าสนใจนะคะ ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีแบบนี้ให้เราได้อ่าน เป็นกำลังใจให้คุณในการเขียนเรื่องต่อไปด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณโมซัมเบียง คุณเขียนเล่าได้เห็นภาพเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณโมซัมเปียง สู้ต่อไปนะคะว่าที่คุณครู ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง
เราชอบการเขียนถึงครูของคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณโมซัมเบียง เรื่องราวที่คุณแชร์นั้นเป็นเรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกมีความสุขแทนอาจารย์มากเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณโมซัมเบียง เรื่องราวที่ในบันทึกนี้ น่าอ่าน มาก ค่ะขอ เป็น กำลังใจ ให้ นะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณอาจารย์Ongkuleemarnมากๆเลยนะคะ จะขอนำความรู้ที่อาจารย์เคยสอนสั่งมาไปต่อยอดใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณจันทร์เจ้าเอ่ยที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณปอย`ชิลล์ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณทับทิมกรอบที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณหญิงแม่ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณดวงใจของพ่อที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณสนสามใบที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณเทวดาที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณSweet Dreamsที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณเกลือสินเธาร์ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณเหันต์ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณจอย จอยลี่ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณพิจิกกาที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณคนเดินดินที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณดอกไม้เหล็กกลางไพที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณมนัสดวงที่หนึ่งที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณแรงโก้ที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณมีนาที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณพฤกษาที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณหงส์สมิงที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณแอมมาลินที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณกุหลาบขาวที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณทิวา ราตรีที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณรำเพยที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณmarukoที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณmaeyingที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณโหน่พะโด่ะที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังในบันทึกนี้ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ดิฉันขอชื่นชมการเขียนถึงครูของคุณนะคะ มันดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโมซัมเบียง

ชื่นชมบทความในบันทึกนี้ เป็นกำลังใจให้ในบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณโหน่พะโดะ ผมได้อ่านเรื่องเล่าของคุณ เป็นบันทึกที่ดีมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณเขียนบันทึกแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี