ศูนย์กิจกรรมอิสรชน : ขอเชิญร่วมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมในปี 2550 ที่จะถึงนี้ อิสรชน ก็ยังเน้นกระบวนการมีส่วยร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเช่นเดิม ทั้ง เป็นอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละค่าย สนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายแต่ละค่าย หรือสนับสนุนอุปกรณ์ ขนม อาหารว่าง ก็แล้วแต่ จะถนัดหรือเต็มใจในการมีส่วนร่วม

ขอเชิญร่วมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส  

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) จะจัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้แก่เด็กในกลุ่มเป้าหมายที่ ดำเนินงานอยู่ได้แก่ เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 5 ค่าย จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายละ 50 - 60     กิจกรรมในปี 2550 ที่จะถึงนี้ อิสรชน ก็ยังเน้นกระบวนการมีส่วยร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเช่นเดิม ทั้ง เป็นอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละค่าย สนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายแต่ละค่าย หรือสนับสนุนอุปกรณ์ ขนม อาหารว่าง ก็แล้วแต่ จะถนัดหรือเต็มใจในการมีส่วนร่วม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายนที อนุกานนท์ นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน หมายเลขโทรศัพท์ 086 687 0902 หรือ สนใจร่วมสร้างสิ่งดีดีเพื่อสังคมอุดมความดี และความพอ เพียง หรือสนใจเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถสมัครหรือสอบถามได้โดยติดต่อมาที่ ....

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)

95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบริมราช ชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหา นคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2884-5711- 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#สนับสนุน#กิจกรรม#สร้างสรรค์#อาสาสมัคร#คนด้อยโอกาส#กิจกรรมสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 66967, เขียน: 13 Dec 2006 @ 15:18 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 12:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)