คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลง “Happy Birthday” ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันทั่วทุกมุมโลก แต่มีคนไม่มากนักที่รู้ว่าการฉลองวันคริสตมาสก็คือ “การฉลองวันเกิด” เหมือนกัน! และผู้ที่เกิดในวันคริสตมาสนี้ก็คือ “พระเยซูคริสต์” นั่นเอง!

ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดในโลกนี้ ได้มีคำทำนายไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนยิ่งกว่าคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสที่ว่าแน่ (จริงๆ แล้ว นอสตราดามุส เพิ่งจะมาทำนายอนาคตของโลกเมื่อ 400-500 ปีนี้เอง โดยใช้พระคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นพื้นฐาน)

นั่นคือ ก่อนพระเยซูมาประสูติราว 700 ปี มีผู้พยากรณ์ ( ประกาศก )นามว่า อิสยาห์ ได้ทำนายว่า “เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงสาว (สาวพรหมจารี) คนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล” (อสย. 7:14)

700 ปีต่อมา ในคืนวันคริสตมาสนั้น มารีย์หญิงสาวพรหมจารีผู้ที่ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ก็คลอดบุตรชายและตั้งนามว่า “เยซู” ที่แปลว่า “ผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความบาปของเขา” (มธ. 1:21) ตามที่ทูตสวรรค์มาแจ้งไว้ ซึ่งเป็นไปตามคำของอิสยาห์ที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

ท่านมัทธิวได้บันทึกเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สำเร็จตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ โดยเขียนไว้ว่า
“All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet : The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel – which means, ‘God with us’.”
ภาษาไทยแปลว่า “ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล แปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” (มัทธิว. 1:23)

พวกคนเลี้ยงแกะนับว่าเป็นพวกเราที่ได้มาร่วมฉลอง “Happy Birthday, Jesus” (สุขสันต์วันเกิดพระเยซู) ก่อนใคร แต่พวกที่หยั่งรู้ถึงการบังเกิดนี้คือพวกโหราจารย์ที่เดินทางไกลมาจากทิศตะวันออกและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาก็รีบไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮโรดถามว่า...

“กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน?
เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงหวังมาจะนมัสการท่าน!”
(มัทธิว. 2:1-2)

จากนั้น พวกโหราจารย์ ก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระกุมารน้อย ณ สถานที่ที่ดวงดาวนำทางพวกเขาไป พวกเขาก็เลยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและมอบถวายของขวัญวันเกิดที่แปลก 3 สิ่ง คือ ทองคำ กำยาน และ มดยอบ ให้แก่พระกุมารแล้วก็จากไป!

เหล่าโหราจารย์นี้ทุ่มเทและแสวงหาพระคริสต์แห่งวันคริสตมาส เพื่อนมัสการและถวายของขวัญวันเกิด!

จาก  http://www.santoninogame.com/yabb/index.php?board=7;action=display;threadid=4273

เตรียมตัวพบกับ

A Miracle of Christmas

เร็ว ๆ นี้