การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม(วันพุธ/11/กันยายน/2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายชินวัตร  ไตรสังข์ รหัสนักศึกษา 594305082 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สี่สิบสามของการฝึกประสบการณ์ในวันพุธที่  11 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 8.30 น.- เวลา 09.00 น. ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเพื่อมาฝึกวิชาชีพผมก็ได้มานั้งทำงานGis ต่อหลังจากที่ผมได้ไปเก็บข้อมูลที่สร้างAppsheet จากแบบสอบถามที่สร้างไว้ในเมื่อวานและคียข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการลงใส่ในแผนที่Gis ครับเพื่อที่จะเอาไปพรีเซนงานในวันสัมมะนานี้ครับแล้้วพี่ที่อบตให้ไปช่วยยกโต้ะที่ทำกิจกรรมครับ

12.00 น. กินข้าวอาหารกลางวัน

13.00 ได้ทำ GIS ต่อโดยต้องรีบทำให้สร็จโดยวันพรุ่งนี้ ต้องไปสัมมานาที่ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

16.30. น.เดินกลับบ้านตามปกติ

วันที่สี่สิบสี่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันนี้โดยรวมการทำงานของวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการลงพื้นที่เพราะชาวบ้านไม่ค่อยว่างให้การร่วมมือในการทำงาน และปัญหาGISที่ยาก โดยรวมการทำงานเพราะต้องไปทำความเข้าใจในตัวโครงการที่จะนำเสนองานในวันสัมมะนากลางภาคสำหรับวันนี้ผ่านนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)