การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ผมนายโกวิท โพธิ์สวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

วันนี้ทั้งวันกลุ่มของผมได้นั่งแก้ไขรายละเอียดโครงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อจะไปนำเสนออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้

ช่วงเวลา 16:30 น. ลงชื่อและเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่13ความเห็น (0)