การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วันที่ 11/กันยายน/2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวชลินพร ควรรณสุ รหัสนักศึกษา 594305103 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สี่สิบสี่ของการฝึกประสบการณ์ในวันพุธที่  11กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 8.30 น.- เวลา 11.00 น. ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเพื่อมาฝึกวิชาชีพ ในช่วงเช้าของวันนี้ไม่ไดรับหมอบหมายงานอะไรค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปมหาลัยไปสัมมะนากลางภาคค่ะดิฉันและเพื่อนๆแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองดิฉันมีหน้าที่แก้ข้อมูลทำเพาเวอพอยนำเสนอและแก้แผนที่เดินดินค่ัะส่วนเพื่อนๆที่เหลือก็ได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาทำโครงการค่ะโดยรวมงานก็คืบหน้าแต่ติดปัญหาที่Gisที่ไม่ค่อยด้เท่าไรเพราะในกลุ่มไม่มีคนเป็นมีแต่เพื่อนผู้ชายที่ทำเป็นบ้างค่ะ

เวลา 12.00นรับประทานอาหารกลางวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองค่ะ

เวลา13.00น.- 14.30 น หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็เข้ารับการฝึกประสบการ์ณวิชาชีพต่อไม่ได้รับหมอบหมายงานจีงได้ขออนุญาติพี่เลี้ยงไปอบตทุ่งบัวไปหาเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อปรึกษาเรื่อGisค่ะเพราะ2กลุ่มจะช่วยกันทำช่วยกันแชร์ความรู้ในด้านที่ตัวเองไม่ถนัดค่ะ
เวลา 16.30 น
 เดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวไปพรีเซนงานในวันสัมะนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ

วันที่สี่สิบสี่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันนี้โดยรวมการทำงานของวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการลงพื้นที่เพราะชาวบ้านไม่ค่อยว่างให้การร่วมมือในการทำงานค่ะและปัญหาGISที่ยากและดุงงๆ๕๋ธโดยรวมการทำงานก็เหนื่อยค่ะเพราะต้องไปทำความเข้าใจในตัวโครงการที่จะนำเสนองานในวันสัมมะนากลางภาคค่ะสำหรับวันนี้ผ่านนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม(วันอังคาร/18/มิ.ย/2562)ความเห็น (0)