วันที่43 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สวัสดี คณาอาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์ตสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวประภัสสร อะสาระเวชนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยที่6 เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

วันนี้ จันทร์ที่ 9 กันยายน 62 เช้านี้อากาศดี แดดจ้า ดิฉันเดินทางด้วยรถจักรยานตนย์ มาถึงสำนักงานเทศบาลโพรงมะเดื่อ เวลา ประมาณ 8:15 น. เมื่อมาถึงเราก็ทำความสะอาดห้อง

ทำความสะอาดห้อง

ทความสะอาดห้อง

หลังจากที่ได้ส่งตัวแทนไปอบรม GIS เราก็มีงานเพิ่มคือ คิดคำถาม และ การเก็บข้อมูลลง GIS

เมื่อมากันครบทุกคน เราก็ได้ปรึกษากันในการสร้างเครื่องมือ และ เก็บข้อมูล เมื่อตกลงกันแล้ว เราก็แบ่ง พื้นที่เพื่อความรวจเร็ว

คำถามในการเก็บข้อมูล

1.ชื่อเจ้าบ้าน

2.บ้านเลขที่

3.หมู่

4.จำนวนสมาชิก

5. ช่างอายุ มีเด็กกี่คน ผู้สูงอายุกี่คน

6.อาชีพ

7.พื้นที่ที่พักอาศัยเป็นพื้นที่ของตนเองหรือเช่า

8.มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร จำนวนเท่าไหร่

9.การทานอาหารแต่ละเมื้อมีค่าใช้จ่ายมื้อละเท่าไหร่

10.มีผักที่ปลูกไว้ใช้ในการประกอบอาหารหรือไม่

ยังมีคำถามอีก นี่คือคำถามส่วนหนึ่ง


ในการลงชุมชน เก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นเวลากลางวัน ผู้คนต่างออกไปทำงาน จึงได้ข้อมูลมาไม่มาเท่าไหร่

ช่วงเวลากลางวันเราทานอาหารในสำนักงานในช่วงบ่ายช่วยงานที่เทศบาล จนถึงเวลากลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)