สุพัชชา 4

วันอังคารที่8

ช่วงเช้า

วันนี้ช่วงเช้าได้ลงมือทำ streaming โดยใช้ Program Encorderขั้นตอนการทำไม่ยากแต่เครื่องมันจะรวนบ่อยโดยเฉพาะการแปลงไฟล์ให้มีค่าลดลงเป็น 56 K เราก็ต้องแก้ไขเป็น 43 Kคอมถึงจะไม่รวน ( แต่ภาพที่ออกมาจะไม่ค่อยต่างกันมากในด้านของความคมชัดแต่ขนาดภาพเท่ากัน) ช่วงเช้านั่งทำ  streaming ทั้งวันเพราะแต่ละอันมันต้องใช้เวลาและพี่ใหมให้ทำทั้งหมด 31 วัน เลยได้ทำแต่  streaming

 ช่วงบ่าย

วันนี้อาจารย์วิจิตรให้ทำ Titleโดยใช้โปรแกรม Inscriber Title Motion และทำการแปลงไฟล์จาก Timeline เป็น Mpeg2เพื่อนำไปให้งาน science Film Festival แล้วตอนสายๆ พี่ใหมให้ทำปก CD บันทึก 366 วัน โดยใช้โปรแกรม Photo shop

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุพัชชาความเห็น (0)