ช่วงเช้า

วันนี้ช่วงเช้าได้ลงมือทำ streaming โดยใช้ Program Encorderขั้นตอนการทำไม่ยากแต่เครื่องมันจะรวนบ่อยโดยเฉพาะการแปลงไฟล์ให้มีค่าลดลงเป็น 56 K เราก็ต้องแก้ไขเป็น 43 Kคอมถึงจะไม่รวน ( แต่ภาพที่ออกมาจะไม่ค่อยต่างกันมากในด้านของความคมชัดแต่ขนาดภาพเท่ากัน) ช่วงเช้านั่งทำ  streaming ทั้งวันเพราะแต่ละอันมันต้องใช้เวลาและพี่ใหมให้ทำทั้งหมด 31 วัน เลยได้ทำแต่  streaming

 ช่วงบ่าย

วันนี้อาจารย์วิจิตรให้ทำ Titleโดยใช้โปรแกรม Inscriber Title Motion และทำการแปลงไฟล์จาก Timeline เป็น Mpeg2เพื่อนำไปให้งาน science Film Festival แล้วตอนสายๆ พี่ใหมให้ทำปก CD บันทึก 366 วัน โดยใช้โปรแกรม Photo shop