การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/13/ส.ค./2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอรวรรณ ศรีแก่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 สำนักงานเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาติ สำนักงานเทศบาลปิดทำการ ดิฉันจึงไม่ได้ไปฝึกงาน จึงจะมารายงานความก้าวหน้าของวันอังคาร

ซึ่งเช้าวันนี้ ดิฉันต้องตื่นตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อที่จะต้องไปให้ทันงานบำเพ็ญกุศลทำบุญครบรอบวันมรณะภาพ ปี2562 ซึ่งสถานที่จัดงานคือ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม โดย ในงานจะมีแข่งเรือยาว การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนต่าง การทำขนมจีนสูตรโบราณ 

กิจกรรมที่ดิฉันและเพื่อนๆได้เข้าร่วมงาน คือการแต่งกายชุดประจำชาติพันธ์ลาว โดยประวัติลาวครั้งของตำบลโพรงมะเดื่อมีดังนี้ แต่เดิมบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งบ้านนาได้อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ใดในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันชาวลาวครั่งบ้านนาจึงนิยมเรียกตัวเองว่าเป็นลาวเวียงจันทร์ซึ่งหมายถึงลาวที่มีศูนย์กลางคือเวียงจันทร์ซึ่งแตกต่างจาก“ลาวอีสาน”ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ตำบลโพรงมะเดื่อแห่งนี้ส่วนใหญ่นั้นจะมีลูกหลานเชื้อสายลาวครั่งเยอะมากและเอกลักษณ์สำคัญของกลุ่มลาวครั่งคือการนับถือผีเจ้านายซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นบุคคลที่วีรกรรมมีบุญบารมีและถือเป็นวิญญาณที่คุ้มครองชาวลาวครั่งให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขศาลที่ชาวลาวครั่งตำบลโพรงมะเดื่อนับถือคือศาลเจ้าพ่อฟ้าเเลบ

ส่วนในเรื่องเครื่องแต่งกายชาวลาวครั่งนิยมนุ่งผ้าซิ่นชายล่างเป็นตีนจกสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกในยามที่ออกงานจะมีสไบห่มพาดลำตัวด้วยส่วนสีที่ชาวลาวครั่งนำมาใช้ในเครื่องแต่งการก็จะมีสีขาวเขียวแดงเหลืองดำซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังนี้

สีขาว หมายถึงพระพุทธศาสนาซึ่งชาวลาวครั่งจะนับถือศาสนาพุทธ

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

สีแดง เป็นสีประจำเชื้อชาติลาวครั่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงลาวครั่ง

สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

สีดำหมายถึง ความอดทน

ภาพลาวคลังของชุมชนโพรงมะเดื่อ 

การตำแป้งข้าวเหนียว

การแข่งเรือยาว

ต่อจากนั้นดิฉันและเพื่อนๆได้นำขนมจีนแกงเขียวหวานมาทาน ได้มาจากชาวบ้านนำมาทำบุญและแจกให้ทาน

และหลังจากนั้นได้ไปดูการฟ้อนรำของชุมชนโพรงมะเดื่อ

เวลา11.00น. ดิฉันและเพื่อนๆได้เดินทางกลับสำนักงานเทศบาลโพรงมะเดื่อ และรับประทานกลางวันกันที่สำนักงาน

สำหรับช่วงบ่ายของวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมาก สำหรับวันนี้ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย กับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ขอบคุณพี่ๆที่สำนักงานที่ให้โอกาสในการร่วมกิจกรรม ได้ทำกิจกรรมใหม่ๆ ได้แต่งกายในชุดประจำชาติพินธ์ที่ไม่เคยแต่งมาก่อน ทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจ และรู้สึกว่าอยากจะสืบสานประเพณีการแต่งการแบบนี้ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ

(เนื่องจากดิฉันตื่นเช้ามากจึงทำให้การเล่าประสบการณ์ของวันอังคารล่าช้า)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)