ย้อนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 23 13/08/62

วันนี้กลุ่มของกระผมได้พิมพ์งานข้อมูลของตำบลหนองปากโลงเพื่อให้นำเสนออาจารย์ในวันที่อาจารย์มานิเทศน์

และช่วงบ่ายก็ได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชม มหาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)