การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 13/08/62

สวัสดีอาจารย์และผู้อ่านทุกท่านค่ะ ดิฉัน รัตนา เสือกลิ่น วันนี้จะมารายงานการฝึกงาน วันนี้กลุ่มดิฉันได้ทำเพาเวอร์พอยต์ หาข้อมูลเกี่ยวกับหมู่7 ต.หนองปากโลงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562)ความเห็น (0)