การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (13/08/62)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวยุพารัตน์ วงศ์วรกาญจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(ปลักไม้ลาย)วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอังคารที่ ‎13 ‎สิงหาคม ‎2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

08:30-09:00 น. ลงชื่อเข้าทำงานในหน่วยฝึกศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนถ้องถิ่น

09:00-11:00 น. เขียนTimelineตารางของหมู่6บ้านปลักไม้ลาย

11:00-11:30 น. เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางเข้าไปเอาข้อมูลเส้นถนนและคลองในตำบลทุ่งขวางที่กองช่างและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12:00-13:30 น. ไปโรงอาหารซื้อข้าวกล่องและกลับที่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับประทานอาหาร

13:30-16:40 น. ใส่ชื่อเส้นถนนและคลองในโปรแกรมGIS

16:40 น. ทำความสะอาดห้องก่อนกลับ

17:00 น. ขับรถกลับบ้าน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)