หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือ ‘ทลายกำแพงอวิชชา’


บทความเรื่อง เมื่อหญิงเหล็กเยอรมันเรียกร้องให้บัณฑิต ฮาร์วาร์ดทลายกำแพงอวิชชา  โดย กาแฟดำ    ลงพิมพ์ใน นสพ. ไทยโพสต์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ()    สะกิดให้ผมเขียนบันทึกนี้    

มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด มีวิธี “เตือนสติ” สังคมอเมริกัน อย่างแยบยลยิ่ง    โดยการเชิญนายกรัฐมนตรีเยอรมนี อังเกลา เมอร์เกล ไปกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีมอบปริญญา ที่เรียกว่า Commencement  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานี้เอง    ฟังสุนทรพจน์ได้ที่ ()  

พิธีกรรมที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย ของบัณฑิต ควรดำเนินการเพื่อ  ‘ทลายกำแพงอวิชชา’    เวลานี้ เราใช้โอกาสสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไทยเพื่ออะไร?   เพื่อส่งเสริมด้านบวกของมนุษย์ หรือเพื่อส่งเสริมด้านลบ    เพื่อส่งเสริมวิชชา หรืออวิชชา   

ผมเขียนบันทึกเล่าการไปร่วมพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขา MBA ของลูกสาวคนเล็กเมื่อ ๑๓ ปีที่แล้ว ที่ () และเมื่อราวๆ ปี ๒๕๔๒ ได้ไปร่วมพิธีรับปริญญาของลูกสาวคนที่สอง รับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง     แต่ตอนนั้นยังไม่มี Gotoknow จึงไม่มีบันทึกไว้  

ในปี ค.ศ. 2009 ปธน. โอบามา ไปกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาที่ Arizona State University    ชมได้ที่ ()   โปรดสังเกตว่า เป็นสุนทรพจน์แห่งวิชชา อย่างไร  

วิจารณ์ พานิช

๑๕ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)