ชีวิตที่พอเพียง : 50 . พิธีรับปริญญาที่ฮาร์วาร์ด

พิธีของเขาเน้นความศักดิ์สิทธิ์และครึกครื้น ไม่เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างของเรา

ชีวิตที่พอเพียง : 50 . ไปงานรับปริญญาลูกสาวที่ฮาร์วาร์ด (3) : พิธี

 ·        พิธีรับปริญญาบัตรของฮาร์วาร์ดปีนี้จัด ๒ วัน    คือวันที่ ๗ และ ๘ มิย. ๔๙    แต่เราไม่ได้ไปร่วมงานวันที่ ๗  เพราะเดินทางไปถึงวันที่ ๗ บ่ายแล้ว     ที่จริงเราควรจะเดินทางวันที่ ๖ จะได้มีเวลาร่วมพิธีทั้งสองวัน    แต่แค่ร่วมพิธีวันเดียวก็เหนื่อยไม่น้อย     และพิธีสำคัญจริงๆ ก็คือวันที่ ๘

·        พิธีตอนเช้าเป็นพิธีรวมทั้งมหาวิทยาลัย    ระหว่าง ๙.๔๕ ๑๑.๐๐ น. ที่ อัฒฑจรรย์ ๓๐๐ ปี หรือ Harvard Yard นั่นเอง    และตอนบ่ายทำที่แต่ละคณะ    ของ HBS ทำที่สนามเบเกอร์ (Baker Lawn) คือกลางแจ้ง    เวลา ๑๒.๓๐ ประมาณ ๑๕ น.

·        เขาประกาศว่า อัฒฑจรรย์ ๓๐๐ ปีจะเปิดเวลา ๖.๔๕ น.    เราเดินไปถึงเวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ที่นั่งดีๆ เต็มหมดแล้ว   (เขาควบคุมจำนวนแขกโดยการให้บัตรผ่าน คนที่ไม่มีบัตรผ่านเข้าไปไม่ได้    แต่ลูกชายโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่รับปริญญาเหมือนกัน    และได้รับการชี้ช่องจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัย เข้าไปได้โดยง่าย)    จริงๆ แล้ว ที่นั่งสำหรับญาติมิตรของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษามีประมาณ 10% ของที่นั่งทั้งหมด และอยู่ห่างจากเวทีที่นั่งของคณาจารย์มาก    เราได้ที่นั่งตรงมุม มองเห็นเวทีอยู่ไกลลิบ และเห็น อีเล็กโทรนิกส์ บอร์ด แสดงภาพบนเวที อย่างเฉียงๆ     เรียกว่าได้ที่นั่งก็บุญแล้ว    ที่ยุติธรรมเสมอกันก็คือ ทุกคนโดนฝนเหมือนๆ กัน    ดังนั้นวิวของพิธีคือคนสวมเสื้อกันฝนและกางร่ม ดังรูป   

                                        

                                      บรรยากาศที่อัฒจรรย์ ๓๐๐ ปี

·        พอ ๘.๓๐ น. เขาก็เปิดเพลงมาร์ช    บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าบริเวณพิธีโดยมีแผนที่ว่าบัณฑิตสาขาไหนเดินทางไหน ไปนั่งตรงไหน    เราไม่ได้นัดหมายเรื่องนี้กับลูก เราจึงนั่งตรงที่ลูกไม่เดินผ่าน    แต่นิจ ลูกหมอไกรสิทธิ์-อรทัย (ตันติศิรินทร์) กับกช (กชกร) เพื่อนตั้ม ที่เรียนจบปริญญาโทด้านสถาปัตย์เดินผ่านและได้ถ่ายรูป    ระหว่างนี้ฝนก็ตกๆ หยุดๆ    แต่ฟ้าก็ยังปราณี ที่ไม่เทฝนลงมาแบบเมื่อวานบ่าย

                                     

          นิจ ลูกสาวหมอไกรสิทธิ์ - อรทัย ตันติศิรินทร์ จบปริญญาโทด้านสถาปัตย์

                           

บัณฑิตเดินแถวเข้าที่นั่งในพิธี คนหน้าคือกช - กชกร เพื่อนของลูกชายและลูกสาวคนที่สอง จบปริญญาโทด้าน Landscape

·        พิธีเริ่มด้วยการยืนเคารพเพลงชาติ    สวดมนตร์    เพลงร้องประสานเสียง    ตามด้วยคำกล่าวยกย่องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นภาษาละติน ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที โดย Joy Seth Hurd, IV ชื่อคำกล่าวว่า Roma Academia (Academic Rome) เป็นการรักษาประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ไว้   เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยนี้มุ่งสืบต่อความรุ่งโรจน์ของยุคโรมัน   คำกล่าวนี้เป็นการเตือนสติบัณฑิตของฮาร์วาร์ดให้เอาอย่างความรุ่งโรจน์ของโรมัน    แต่อย่าเอาเยี่ยงปัจจัยที่ทำให้โรมันตกต่ำและแตกสลาย    ตามด้วยคำกล่าวของบัณฑิตปริญญาตรี Liz Carlisle เรื่อง Expedition Harvard    และคำกล่าวของบัณฑิตปริญญาเอก ชื่อ Martin Spencer Bell ปริญญาเอกด้านกฎหมาย  กล่าวเรื่อง On Buffalo Jay and Sleeping at Night    คนนี้เป็นคนดำ กล่าวดีมาก  ให้เห็นว่าบัณฑิตสามารถออกไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างดี    รวมทั้งมีถ้อยคำที่แสดงทั้งอารมณ์ขัน และความจริงจัง    พิธีเน้นการกระตุ้นอารมณ์ด้านดีของมนุษย์ด้วยเพลง  การสวด  และสุนทรพจน์     มีการเลือกบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกมากล่าวสุนทรพจน์กระตุ้นสำนึกด้านดี โยงกับสังคมปัจจุบัน

·        พิธีตอนเช้าน่าจะเรียกว่า พิธีประกาศให้ปริญญามากกว่า     โดยคณบดีของแต่ละคณะประกาศให้ผู้จะเป็นบัณฑิตของคณะยืนขึ้นทั้งกลุ่มและกล่าวรายงานต่ออธิการบดีว่าคนเหล่านี้ได้เรียนมาครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว     อธิการบดี Lawrence D. Summer กล่าวว่าโดยอำนาจที่ตนได้รับ ขอประกาศว่าท่านได้รับปริญญา - - - และอวยพรให้มีความสามารถในการประกอบภารกิจด้านนั้นๆ โดยเติมถ้อยคำที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสั้นๆ     อธิการบดีใช้เวลากล่าวสำหรับแต่ละกลุ่มประมาณหนึ่งนาที

                                          

     อธิการบดี Lawrence D. Summer ประกาศให้ปริญญาทีละคณะ พร้อมอวยพรสั้นๆ 

                                          

                                            บรรยากาศในพิธีตอนเช้า

·        พอ Provost เรียกให้ผู้จะเป็นบัณฑิตกลุ่มใดยืนขึ้น    กลุ่มบัณฑิตจะส่งเสียงเฮและชูเครื่องหมายสัญลักษณ์ของคณะพร้อมกับยืน    กลุ่มญาติก็ส่งเสียงเชียร์ด้วย    พิธีของเขาเน้นความศักดิ์สิทธิ์และครึกครื้น    ไม่เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างของเรา

                                         

                                   แม่ไปรอร่วมพิธีด้วยความอดทน

·        ตอนเที่ยง HBS เลี้ยงอาหารเที่ยงโดยบัณฑิตและญาติต้องซื้อบัตร เข้าใจว่าค่อนข้างแพง    อาหารธรรมดาๆ และต้องรีบกิน เพื่อไปพิธีมอบปริญญาบัตรจริงๆ ในระดับคณะ ซึ่งเริ่มเวลา 12.30 น.    HBS เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุด มีบัณฑิตถึงปีละ 900 คน จึงใช้เวลามอบปริญญาบัตรนานมาก    ผู้มอบคือคณบดี  Jay O. Light    เขามอบทีละ Section มีบัณฑิต section ละ 90 คน รวม 10 section    บรรยากาศก็มีฝนตกเป็นระยะๆ อย่างเดิม    ปริญญาของเขามี 3 ระดับ คือ High Distinction, Distinction และปริญญาปกติ    บัณฑิตบางคนอุ้มลูกอายุไม่กี่เดือนขึ้นไปรับด้วย    บางคนจูงลูกขึ้นไปด้วยถึง 3 คน    โดยมีภรรยาขึ้นไปรอจูบหลังรับปริญญาบัตร     จะเห็นว่าเขาเน้นการให้โอกาสพิเศษแก่บัณฑิต ไม่เน้นความเรียบร้อยแบบเรา     พอลูกสาวขึ้นรับและผมทำหน้าที่ตากล้องเรียบร้อย เราก็กลับที่พักเพราะหมดแรง

                                      

                              บรรยากาศพิธีแจกปริญญาบัตรที่ HBS ตอนบ่าย

                            

                       ลูกสาวกำลังเดินแถวเข้ารับปริญญาบัตรจากคณบดี HBS

                            

                                        ครุยปริญญาโท MBA

·        กลางคืนไปเลี้ยงกันที่ร้านอาหารไทยชื่อ Brown Sugar    ร้านโอ่โถง ประดับร้านด้วยศิลปะไทย    อาหารอร่อย    เขาโฆษณาว่าอาหารไทยรสชาติอเมริกัน  

วิจารณ์ พานิช

๙ มิย. ๔๙

อพาร์ตเม้นต์  Soldiers Field Park   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)