ในการประชุมกรรมการคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค ที่ผ่านมา  ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย อดีตคณบดี ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ R2R  เพราะเห็นว่าคณะกำลังจะสนับสนุน R2R  ส่วนหนึ่งมาจากที่อาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ R2R ที่ศิริราช แต่อาจารย์ก็ออกตัวว่าไปช่วยตอนโครงการเริ่มไปเยอะแล้ว 

R2R เริ่มอย่างไร
อาจารย์บอกว่า เริ่มจากงานประจำ (routine) อะไรก็ได้ แต่เห็นว่าแปลกตา แล้วอยากปรับ แล้วก็ศึกษา และปรับอย่างเป็นระบบ  แล้วก็ทบทวน วนเป็นวงจร

ว่าไปแล้ว ก็เป็นวงจร PDCA ในการพัฒนางานประจำนั่นเอง  แต่อาจารย์ธาดาเน้นว่า บริบท R2R คือการทำงานเป็นทีม คือทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันใช้ความรู้  อยากร่วม และการร่วมกันนั้น ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ประเด็นสำคัญยิ่งของ R2R คือ ผู้ปฏิบัติมองเห็นปัญหา ไม่ใช่สั่งให้ทำ และทำเป็นทีม (อาจารย์ย้ำหลายครั้งมาก)

คณะได้อะไรจากการทำ R2R (หมายถึงในแนวทางข้างต้น)

  1. ได้วิธีการแก้ปัญหา โดยผู้ปฏิบัติเป็นคนแก้
  2. ผู้ปฏิบัติเป็นคนแก้ปัญหา “เอง” อย่าง “เป็นระบบ”
  3. เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นอยากทำ

ผู้ปฏิบัติได้อะไร

  1. ภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาเอง
  2. ได้ฝึกทักษะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  3. ได้วิชาการจากการอ่าน และ การเขียนรายงาน

งานวิจัย vs งานประจำ

อีกประเด็นที่อาจารย์ชวนให้คิด คือ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องแยกระหว่าง การเป็นวิจัยล้วน หรือ เป็น routine ล้วน  ประเด็นนี้ เชื่อมต่อไปถึงว่า พอคิดว่าเป็นวิจัย  คนก็จะคาดหวังว่า output คือผลงานตีพิมพ์

จึงมักเกิดคำถามตามมา ว่า ทำ R2R แล้ว ต้องเขียนตีพิมพ์หรือไม่
ดูเหมือนอาจารย์ก็ไม่ได้ฟันธงว่า จะต้องลงเอยด้วยผลงานตีพิมพ์  แต่อย่างน้อย ต้องเขียนรายงาน เพราะว่า การเขียนรายงาน จะทำให้เรารู้ว่า อะไรที่ยังขาด อะไรได้ และ มีคำถามอะไรอีก ที่เราต้องหาคำตอบต่อไป

สำหรับตนเอง.....
ฟังอาจารย์แล้ว รู้สึกอย่างไร

รู้สึกอิ่มเอิบใจ และ ภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก  คิดถึง Patho OTOP ของเรา  สิ่งที่เราชาว Patho OTOP ทำมา เหมือนกับแนวคิดของอาจารย์มากๆ เลย  อยากจะตะโกนบอกอาจารย์ และ กรรมการคณะฯ ในวันนั้น ว่าในคณะแพทย์แห่งนี้ อย่างน้อย ก็มีเราชาวพยาธิ หนึ่งหน่วยงานหละ ที่ทำแล้ว และ ยังเดินหน้าในแนวทางดังกล่าวต่อไป 

ฟังแล้ว เกิดความอยาก ?

  • อยากให้โครงการใน Patho OTOP1 &2 ที่เข้าข่าย R2R เขียนผลงานตีพิมพ์เสร็จไวๆ  (ได้ข่าวว่ากำลังเขียนอยู่)
  • อยากให้ผู้บริหารคณะฯ  เห็นความสำคัญของ R2R และ สนใจที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ในแนวทางที่อาจารย์ธาดาให้ไว้