ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน นครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2547

ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์
ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษา
– พบว่า เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน (อายุเฉลี่ย 59.84 เดือน) มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด เท่ากับ 4.62 ซี่ /คน (ฟันผุ = 3.85 ซี่ / คน, ฟันถอน = 0.27 ซี่ / คน และฟันอุด = 0.50 ซี่ / คน)

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารของหวานหรือขนมเป็นประจำ การดูดนมขวดคาปาก การอมลูกอมเป็นประจำ ประสบการณ์ในการทำฟันของเด็ก การได้รับการเช็ดเหงือกก่อนฟันขึ้น อายุเด็ก การแปรงฟันเป็นประจำของเด็ก การศึกษาของมารดา และการที่เด็กได้รับฟลูออไรด์เป็นประจำ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 และ 2537 พบว่า ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ในปี พ.ศ. 2547 มีค่าสูงกว่าปี พ.ศ. 2542 และมีค่าน้อยกว่าปี พ.ศ. 2537 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2547 คือ พฤติกรรมการรับประทานของหวานหรือขนมเป็นประจำ ส่วนในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 คือ พฤติกรรมการดูดนมขวดคาปาก

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ทันตสุขภาพ#เด็กก่อนวัยเรียน

หมายเลขบันทึก: 66358, เขียน: 10 Dec 2006 @ 14:30 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)